Banestatus

Vi er har nu afsluttet reetableringen af de områder, der har været berørt af træfældninger og robotetableringen. Det medfører en del områder med blå pæle, og enkelte steder med spilforbud. På hul 4-9-13 og 14 er der etableret dropzone, ved de nedlagte bunkers. Det er tilladt at hente sin bold i de indhegnede områder, men…