Lokale regler

1. Hvide markeringer:                  Out of Bounds
Gule markeringer:                        Vandhazard
Røde markeringer:                       Parallel vandhazard
Blå markeringer:                          Areal under reparation
Blå pæle med sort top/blå snor/plastikmærke:            Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Alle gule, røde og blå pæle / plader er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2.

3. Sprinklerdæksler eller ikke-flytbare forhindringer tæt på greenen. Lempelse jf. Tillæg I, afsnit A, 4a i Golfreglerne

4. Træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2.

5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1 gælder.

6. Afstandsmåling:
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

7. Bold på green flyttet uforsætligt
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Straf for overtrædelse af Lokal Regel:
Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 straffeslag.

Midlertidige lokale regler vil fremgå af opslag i klubhuset samt ved 1.tee.

Godkendt af DGU november 2016.

Supplerende oplysninger til punkt 3:

Hvis en bold ligger through the green og en ikke-flytbar forhindring på eller inden for to køllelængder fra greenen og inden for to køllelængder fra bolden
forekommer på spillelinjen mellem bolden og hullet, må spilleren desuden tage lempelse uden straf således:

Bolden skal løftes og droppes på det nærmeste sted i forhold til hvor bolden lå, som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen, og (c) ikke er i en hazard eller på en green.

Hvis spillerens bold ligger på greenen og en ikke-flytbar forhindring inden for to køllelængder fra greenen forekommer på hans puttelinje, må spilleren tage lempelse således:

Bolden skal løftes og placeres på det nærmeste sted i forhold til hvor bolden lå, som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen, og (c) ikke er i en hazard.

Bolden må renses, når den er løftet.

Undtagelse: En spiller kan ikke tage lempelse efter denne Lokale Regel, hvis det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af noget som helst andet end en ikke-flytbar forhindring.
Note vedr. 7.: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.