Lokale regler

Banemarkeringer
Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Pæle med grøn top/blå snor/plastikmærke: Areal under reparation med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

Ikke-flytbare forhindringer.(F-18)
Alle pæle på banerne og alle malede sten, som angiver afstande, samt træer med støttepæle, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Provisorisk bold for en bold i et strafområde på Hul 17.(B-3)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 17, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) og den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3).

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold. Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:

Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søge tid, kan spilleren vælge enten at:

– Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller

– Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søge tid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

Straf for overtrædelse af Lokalregel

Den generelle straf: Hulspil: Tab af hul.  Slagspil: 2 strafslag.
Ikke – flytbare forhindringer tæt på greens.(F-5)
“Lempelse for gene fra en Ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1.

Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sådanne ikke-flytbare forhindringer er tæt på greenen og på spillelinjen:

Bold i det generelle område, klippet til fairway højde eller lavere. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en Ikke-flytbar forhindring er:

På spillelinjen, og er: Inden for to køllelængder af greenen og inden for to køllelængder af bolden.

Undtagelse – ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig. Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

  1. Drop bold på fairway ved bold out of bounds eller mistet.(E-5)

En bold, som er slået out of bounds eller mistet, må med 2 strafslag droppes 2 køllelængder inde på den nærmeste fairway på det hul, der spilles.

– Det fastslås, hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller hvor på banen, bolden er mistet. Det er det såkaldte “bold-referencepunkt”.

– Ud fra dette punkt må spilleren bevæge sig ind på fairway og droppe bolden maksimalt 2 køllelængder inde på fairwayen, dog ikke nærmere hullet end det fastslåede punkt.

Er bolden mistet/OB, før fairwayen begynder på hullet, kan områder, der er klippet i fairwayhøjde, bruges til at etablere “fairway-referencepunktet” og endeligt kan hullets tee- områder altid bruges som erstatning for en fairway. Se yderligere forklaring til denne regel på klubbens hjemmeside.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Midlertidige lokalregler vil fremgå af opslag i klubhuset samt ved 1.tee.

Godkendt af DGU april 2022