Vinterregler

Med indførelse af ”Vinter Regler” på Odsherred Golfklubs baner, bør/skal der lægges op efter nedenstående regler.

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En Køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

En spiller må kun placere bolden 1 gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (regel 14-1).  Hvis en spiller undlader at markere boldens position, før den løftes efter regel 14-1, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager spilleren sig 1 strafslag.

Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder regel 14-2e.

Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden regel gælder.

 

Regelkomiteen – november 2019.