Vi er har nu afsluttet reetableringen af de områder, der har været berørt af træfældninger og robotetableringen.

Det medfører en del områder med blå pæle, og enkelte steder med spilforbud. På hul 4-9-13 og 14 er der etableret dropzone, ved de nedlagte bunkers. Det er tilladt at hente sin bold i de indhegnede områder, men gør det så hensynsfuldt som muligt.

Robotterne har nu været prøvekørt i en uges tid, og det har fungeret tilfredsstillende. Naturligvis vil der være nogle justeringer fremadrettet, men det ser på nuværende tidspunkt meget positivt ud.

På banen er det meste nu åbent, der mangler stadig enkelte teesteder og shortgame banen. Disse vil blive åbnet i nærmeste fremtid. Golfbilerne

10 golfbiler er sat i drift, fra i dag og kan bookes i GolfBox

Venlig Hilsen
Greenkeeperen