Golf med hjertet/ Sund med Golf

Regelmæssig fysisk aktivitet, er essentielt for at sikre, at personer med f.eks. type-2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme lever et langt og lykkeligt liv på trods af deres kroniske sygdomme.

Her er golf specielt egnet, fordi der ikke er de samme fysiske barriere ved opstart, som ved mange andre idrætsgrene, hvilket betyder at dem, der måske ikke har dyrket motion i en længere årrække, også nemt kan komme i gang. Samtidig har den friske luft og naturen en positiv effekt på det mentale velvære. Derudover er det en idræt, hvor man i høj grad socialiserer med sine medspillere, og det er velkendt, at relationen til andre mennesker og det at indgå i et socialt fællesskab gør, at folk i højere grad forbliver aktive.

For at flere med kroniske sygdomme oplever den gavnlige effekt af idrætten, vil vi samarbejde med den lokale diabetesforeninglokale hjerteforening og sundhedscentret om at afvikle en række arrangementer målrettet personer med kroniske sygdomme.
Vi starter den med en introduktionsdag  mandag den  31. maj 2021 for målgruppen i golfklubben med en rundvisning på banen, et en snak med en konsulent på området, samt en sund og hjerte/diabetesvenlig menu i vores cafe.

I forlængelse af dette arrangerer vi i juni måned et gratis forløb, hvor de kan afprøve om golf kunne være den rette motionsform for dem, og knytte nogle relationer til ligesindede. Her vil deltagerne modtage undervisning af klubbens træner og klubbens mange frivillige, men fokus vil i lige så grad være på hygge og kammeratskab efter spillet. Der spilles mandage fra kl. 16:00.

Tilmeld dig hos sekretariatet – tlf. 59302076/mail: sek@odsherredgolf.dk eller kig ind i vores åbningstid: mandag – fredag : 9-14.