Golfens Dag 2024

Golfens Dag blev en vellykket dag med 30 besøgende og dejligt vejr. Tak til alle de frivillige som stiller op og medvirker til en god oplevelse i klubben og til pro Preben Daa, som på bedste vis giver deltagerne et indblik i teknikken på træningaanlægget.. Så håber vi bare på en masse indmeldelser de næste…

Åbningsturnering 2024

Efter en lang vinter, var tiden endelig kommet, hvor alle skulle ”på græs” igen, så en ny golfsæson kunne skydes i gang. Og efter den megen regn som var faldet i årets første måneder, var det dejligt at kunne spille i solskin. MEN MEN. En meget kraftig vind havde fundet vej over vores bane, så…

Banestatus

Vi er har nu afsluttet reetableringen af de områder, der har været berørt af træfældninger og robotetableringen. Det medfører en del områder med blå pæle, og enkelte steder med spilforbud. På hul 4-9-13 og 14 er der etableret dropzone, ved de nedlagte bunkers. Det er tilladt at hente sin bold i de indhegnede områder, men…

Robotter

Vi er nu klar til at indfase robotterne, der skal klippe fairways på 18-hulbanen. I den forbindelse, vil der være en del aktivitet på fairways. Vis hensyn til montørerne fra robotfirmaet, så de kan arbejde så effektivt som muligt. Vi håber at være færdige med indkøringen på fredag. Venlig Hilsen Greenkeeperen  

Baneorientering uge 10

Som i nok har bemærket, bliver der gravet og stubfræset mange steder på anlægget. Så hvis man skal ud at spille i den kommende weekend, vil der forekomme en del affalds/jordbunker på banen. De vil ikke være afmærket med blå markering, det vil blive meget omfattende, men vi starter oprydningen i uge 10. Elektrikeren skal…

Baneorientering uge 9

Regnen har tilsyneladende tænkt sig, at fortsætte det næste stykke tid. Det giver nogle udfordringer med klargøring, af banerne til den nye sæson. I uge 9 vil vi klargøre strømforsyningen til de ny fairwayrobotter, så de forhåbentligt kan være i drift til påske. Der skal installeres GPS sendere og lade stationer forskellige steder på anlægget.…

Lydinge Resort i Helsingborg

Vores turneringssponsor til Pinse parturneringen har et godt tilbud til alle golfere – ved bestilling senest 29. februar opnås ekstra favorable priser. Tilbuddet kan ses ved at klikke her – og husk den Svenske krone har en meget favorabel kurs. Tilbuddene er gældende til og med den 29. februar, men kan bruges hele 2024. Se yderligere…