Tidsbestilling

Regler for tidsbestilling:

Baneanlægget er åbent fra solopgang til solnedgang.

IMG_2971Reservation af tider foretages via Golfbox og reservation af en tid kan foretages op til 30 dage før spilledagen. Du kan bestille indtil 20 minutter før du skal møde op på 1. tee. Alle bestilte tider skal bekræftes på touchskærmen i foyeren senest 15 minutter før start. Bliver tiden ikke bekræftet, bortfalder reservationen og tiden overgår til evt. ventende spillere ved  1. teested. Klubbens baneservice vil efter behov være behjælpelig som starterfunktion for at sikre et godt baneflow.

Handicapbegrænsning:

Greenfeespillere med personlig hcp på max. 35,9 har adgang til banen. Greenfeespillere med personligt hcp på 37 - 54 har mulighed for at bestille tid via sekretariatet, som kan give dispensation, såfremt det vurderes at flowet på banen kan holdes og medspillere er behjælpelige hermed. Disse dispensationer vil primært kunne gives i ydertiderne i højsæsonnen.