Tidsbestilling

Baneanlægget er åbent fra solopgang til solnedgang. Du kan bestille tid på forhånd, men du kan også reservere tid ved fremmøde og checkin, såfremt der er ledigt.

Handicapbegrænsning

Greenfeespillere med personligt handicap på max. 42,0 har adgang til banen. Greenfeespillere med personligt hcp på 42,1 – 54 har mulighed for at bestille tid via sekretariatet, som kan give dispensation, såfremt det vurderes at flowet på banen kan holdes og medspillere er behjælpelige hermed. Disse dispensationer vil primært kunne gives i ydertiderne i højsæsonen.

Regler for tidsbestilling

Baneanlægget er åbent fra solopgang til solnedgang. Du kan bestille tid på forhånd, men du kan også reservere tid ved fremmøde og checkin, såfremt der er ledigt.

Reservation af tider foretages via GolfBox og reservation af en tid kan foretages op til 14 dage før spilledagen. Hvis du bestiller tid på forhånd, gælder følgende: Du kan bestille en tid indtil 15 minutter før start på 1. tee. Alle bestilte tider skal bekræftes på skærmen i klubhuset senest 15 minutter før start (tidligst 2 timer før start). Bekræfter du ikke dit fremmøde i tide, bortfalder reservationen, tiden frigives, og må benyttes af andre spillere. Klubbens baneservice kan på visse dage være behjælpelig som starterfunktion for at sikre et godt baneflow.

Boldrendetider:

I højsæson og weekends er der indsat boldrendetider på tiderne xx.00 og xx.30. Disse kan bestilles på skærmen i foyeren og frigives 29 min før.

Baneguide

Odsherred Golfklubs baneguide er tilgængelig elektronisk på appén GLFR, som kan downloades på din telefon eller
en trykt udgave, der kan købes i foyeren.

Odsherred Golfklubs bane er spændende og udfordrende og stiller krav til Course Management. Banen er ret kuperet og har flere blinde huller. På første huls bagerste teested slår man fra måtte. Det ville selvfølgelig være at foretrække at slå fra græs, men her har vi desværre nogle udfordringer: Det største problem er, at der 30 meter nord-vest for teestedet ligger en fredet gravhøj. Det betyder, at der ikke må foretages nyanlæg indenfor en grænse på 100 meter fra gravhøjen. “Skal vi have et græsteested der kan holde, skal der foretages et betydeligt anlægsarbejde, som Kulturarvstyrelsen ikke vil give tilladelse til. Men det er en sag vi arbejder videre med”, forklarer Finn Thuesen, chefgreenkeeper.