Kredsmesterskabsturnering

Introduktion til turneringslivet

Kredsmesterskab er den perfekte introduktion for alle juniorer til turneringslivets herligheder og her er det primært juniorer i rækkerne D (handicap 26,5 – 36) og E (handicap 36 – 54,-) som er i fokus.

Spil på fremmede baner

I 2014 skal der spilles minimum 6 turneringer på forskellige baner ,hvor spillerne ikke behøver, at være de samme da der er tale om klub og ikke individuelle point. De fire bedste fra C rækken går god videre til Stjernegolf, hvor der spilles mod de øvrige vindere og efterfølgende gåes Caddie for stjernerne.

Målgruppe

Målgruppen for kredsturneringen er primært D- og E-spillere (hcp. 26,5 – 36 & 37 -), hvorfor disse spillere også har mulighed for at gå videre til Kids Cup. Såfremt der er plads og mulighed, skal det være muligt for Elite, A, B og C spillere at deltage, dog uden dog at gå videre i turneringen. Hver klub kan max. tilmelde 15 spillere (der kan dog dispenseres fra dette antal i tilfælde hvor turneringen ikke er fyldt op).

Kredsmesterskab i Vestkredsen

1. afdeling Odsherred Golfklub, Lørdag den 26. april
2. afdeling Korsør Golfklub, Lørdag den 7. juni
3. afdeling Skjoldnæsholm Golfklub, Lørdag den 16. august
4. afdeling Dragsholm Golf Club, Lørdag den 6. september

Turneringsform

Elite- og A-spillere (hcp. +5 – 4,5 & 4,6 – 11,4): Slagspil netto over 18 huller

B- og C-spillere (hcp. 11,5 – 18,4 & 18,5 – 26,4): Stableford over 18 huller

D- og E-spillere (hcp. 26,5 – 36 & 37 -): Stableford over 9 huller

Piger spiller fra RØD tee og drenge fra GUL tee. Turneringen er handicapregulerende.

Uden banetilladelse

Det er op til hver enkelt klub, at bestemme om der er mulighed for tilbud til juniorer uden handicap: Kortbane, indspil, putte-konkurrence etc.

Tilmelding

Hold øje med tilmeldingsopslag i mellemgangen og/eller på juniorafdelingens facebookside.