Odsherrred Golfklub har mange udvalg, hvor mange frivillige medlemmer gør en ekstraordinær indsats for , at vi altid kan tilbyde de mest optimale forhold for vores medlemmer og gæster.   Alt udvalgs og bestyrelsesarbejde i Odsherred Golfklub varetages af frivillige kræfter uden nogen form for vederlag.I nedenstående finder du en kort oversigt over de mange udvalg, deres ansvarsområder og kontaktinformationer til medlemmerne i de enkelte udvalg.  Klik på linket og se den komplette liste: udvalg maj 2014

Baneudvalg
Udvalget har det overordnede ansvar for at Odsherred Golfklub altid har en bane af høj standard. De er politisk ansvarlige for banernes udformning, drift, maskinpark og materiealgård. Udvalget arbejder tæt sammen med greenkeeperstaben.  Udvalget arrangerer mindst en årlig banevandring.

Klubhusudvalg
Udvalget er politisk ansvarlig for klubhusets indretning og vedligeholdelse, forplads og parkeringsareal. Udvalget udarbejder forslag til vedligeholdelsesplan, husets tilpasning og indretning til ændrede strukturer.

Markedsføringsudvalg
herunder hører Sponsorudvalg samt Begynderudvalg

Sportsudvalg
Under sportsudvalget hører underudvalg for:
Eliteudvalg: Udvalget varetager Elitespillernes interesser mht turneringer, træning(i samarbejde med klubbens Pro), diverse sociale arrangementer samt sikrer at Odsherred Golfklub altid stiller med stærkest mulige hold.

JuniorudvalgUdvalget varetager begyndere såvel som øvede juniorers interesser mht. turneringer, træning (i samarbejde med klubbens Pro) og diverse sociale arrangementer.

Turnerings og handicapudvalg
Udvalget har det overordnede ansvar for klubbens egne turneringer, DGU turneringer på klubbens bane,  NVGO turneringen samt ansvar i forbindelse med spørgsmål omkring medlemmers spillehandicap. Regelkomiteen hører også hjemme under dette udvalg.
Under Turneringsudvalget hører tillige Regions Golf, hvor holdkaptajnerne varetager deltagernes interesser i Regions Golf turneringen.

 Amatør og ordensudvalget

Uafhængigt og uvildigt organ, der behandler alle diciplinærsager m.m. hvor afgørelser påhviler golfklubben. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer må ikke deltage i udvalgets arbejde. Udvalget er at sammenligne med en domstol og dets afgørelser kan efterprøves som anført i klubbens ordensregler.

Baneservice
Udvalgets har ansvaret for at spillet genemføres i et glidende flow, at pakke fire-bolde på travle dage, sikre at greenfee er korrekt betalt samt assistere gæster ved deres besøg på banen.

Receptionsservice
Udvalget har ansvar for at assistere i receptionen ved gæsters tidsbestilling og bekræftelse, udlejning af golfbiler, golfudstyr m.m.

Bestyrelsen
Bestyrelsen skal blandt andet i tæt samarbejde med udvalg, interessenter, samarbejdspartnere og ansatte sikre at klubben såvel i økonomi som i service er i god balance og kan tilbyde de optimale forhold for medlemmer og gæster.

Ansatte og interessenter
Sekretariatet udfører administrative opgaver, herunder bl.a daglig økonomi, opdatering af scorekort, administrativ assistance i forbindelse med klubarrangementer og administrativ medlemskontakt til klubbens medlemmer samt introduktion af nye medlemmer.

Greenkeeperstaben er under ledelse af chefgreenkeeperen og skal sikre at banen altid er i højest mulig standard.

Klubbens PRO er pr. kontrakt forpligtet til at gennemføre fællestræning for alle medlemmer uanset niveau samt at assistere klubbens Sportsansvarlige.

Klubbens restaurant er pr. kontrakt forligtet til at drive en restaurant i Odsherred Golfklubs klublokaler med en åbningstid, der tilgodeser flest mulige golfere og med et eftertragtet udvalg.

Klubbens massør og kosmetolog er pr. kontrakt tilgængelig for tidsbestilling pr. telefon.