Netop hjemvendt fra ferie, har jeg været en tur rundt på banen. Vi har stadig nogle greens på den store bane, der er forholdsvis hårdt ramt af svamp. Det drejer sig primært om hul 6-11 og 18. Hvis det milde vejr fortsætter, vil vi derfor fra uge 8 begynde at behandle greens med tromling og muligvis en klipning.

Fra tirsdag d. 14/2, vil følgende være åbent:

9 hul banen fra vintertee til sommergreen. Hul 8 vil igen være åbent for spil.

På 18 hullers banen spilles følgende hul rækkefølge: 1-2-3-4-13-8-9-10-14-15-16-17 og 18. Der spilles fra vintertee til sommergreens. De resterende lukkede huller vil blive åbnet for spil senest 1/3.

Bemærk at der spilles til vintergreen ved frost, hold øje med skiltning ved 1. tee på begge baner. Putting og shortgame greens er stadig lukket.

Venlig Hilsen Greenkeeperen