Vi er nu klar til at indfase robotterne, der skal klippe fairways på 18-hulbanen. I den forbindelse, vil der være en del aktivitet på fairways.
Vis hensyn til montørerne fra robotfirmaet, så de kan arbejde så effektivt som muligt.

Vi håber at være færdige med indkøringen på fredag.

Venlig Hilsen
Greenkeeperen