Vi har test af robotklippere på fairway, og de vil køre på hul 17, de 2 næste uger.

Herunder kan du læse reglerne, hvis du kommer i “konflikt” med en robotklipper.

 

Der kan primært opstå 4 situationer:

  • Robotten holder i opladeren – dette er en ikke flytbar forhindring og der er lempelse uden straf efter regel 16.1
  • Bolden rammer robotten og ender et andet sted end planlagt. Her er der ingen lempelse og bolden spilles hvor den ligger efter regel 11.1
  • Bolden rammer robotten og bliver liggende på robotten og flyttes videre. Her skal der droppes en ny bold uden straf, der hvor bolden ramte robotten efter regel 11.1
  • Bolden flyttes af robotten – bolden genplaceres efter regel 9.6. Hvis det oprindelige leje er ændret (bold evt. trykket ned i græsset) – se regel 14.2 d

Ovenstående er hentet fra DGU´s hjemmeside