VINTER REGLER

Gældende fra januar 2019.

Med indførelse af ”Vinter regler” på Odsherred Golfklubs baner, bør/skal der lægges op efter nedenstående regler:

En bold, der ligger i Det Generelle Område, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den indenfor en køllelængde og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, og som ikke er i et Strafområde eller på en Green.

En spiller må kun placere bolden 1 gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (regel 14-1).  Hvis en spiller undlader at markere boldens position, før den løftes efter regel 14-1, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager spilleren sig 1 strafslag.

Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder regel 14-2e.

Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden regel gælder.

Yderligere oplysninger findes i Regelbogen – Spillerudgaven side 76 til 79.

Regelkomiteen

Husk også:

Vis også hensyn til banen om vinteren gennem udbedring af opslåede græstørv samt opretning af nedslagsmærker på green.

For at beskytte banen må golfbiler ikke anvendes fra og med et nærmere angivet tidspunkt i november, som afhænger af vejret. Vi holder alle greens åbne, når vejret tillader det. Kun i tilfælde af frost og sne eller i meget våde perioder skal der spilles til vintergreens, og på disse dage bliver greenfeen reduceret.

Bestyrelsen / Greenkeeperen