VINTER REGLER

Gældende fra 15. april 2019.

Med indførelse af ”Vinter regler” på Odsherred Golfklubs baner, bør/skal der lægges op efter nedenstående regler:

En bold, der ligger i Det Generelle Område, klippet til fairwayhøjde eller kortere, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den indenfor en køllelængde og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, og i Det Generelle område.

En spiller må kun placere bolden 1 gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (regel 14-1).  Hvis en spiller undlader at markere boldens position, før den løftes efter regel 14-1, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager spilleren sig 1 strafslag.

Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder regel 14-2e.

Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden regel gælder.

 

Yderligere oplysninger findes i Regelbogen – Spillerudgaven side 76 til 79.