Ved underskrift nedenfor accepterer jeg, at mit medlemskab af Odsherred Golfklub følger de for klubben til hver tid gældende vedtægter. Kopi af vedtægterne er udleveret i forbindelse med denne indmeldelse i klubben. De opdaterede vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside. (https://www.odsherredgolf.dk/klubben-oversigt/vedtægter/).

Ved indmeldelse af et juniormedlem u/18 år underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Odsherred Golfklub.
Et medlemskab af Odsherred Golfklub er gældende for et kalenderår ad gangen. Udmeldelse af klubben samt overgang til passivt medlemskab og medlemskab med lavere kontingent kan kun ske ved udgangen af et kalenderår og skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse eller på mail til sek@odsherredgolf.dk mindst en måned før dette tidspunkt dvs. senest. 30/11.

Odsherred Golfklub anvender nedenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. Kopi af privatlivspolitikken udleveres i forbindelse med din indmeldelse og er tillige tilgængelig på klubbens hjemmeside.
(https://www.odsherredgolf.dk/kontakt/cookie-og-privatlivspolitik//).

Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du har fået udleveret klubbens vedtægter og
privatlivspolitik, og at du er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.