Indmeldelsesblanket

Ved indmeldelse af et juniormedlem u/18 år underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Odsherred Golfklub.

  Overføres du fra en anden golfklub?JaNej

  Bemærkninger

  Jeg vil gerne indmeldes som:

  Vi gør opmærksom på, at der ved den årlige kontingentopkrævning i januar opkræves kr. 100.- i gebyr, såfremt man ikke er tilmeldt betalingsservice.

  Et medlemskab af Odsherred Golfklub er gældende for et kalenderår ad gangen. Udmeldelse af klubben samt overgang til passivt medlemskab og medlemskab med lavere kontingent kan kun ske ved udgangen af et kalenderår og skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse eller på mail til sek@odsherredgolf.dk mindst en måned før dette tidspunkt dvs. senest. 30/11.

  Odsherred Golfklub anvender nedenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. Kopi af privatlivspolitikken udleveres i forbindelse med din indmeldelse og er tillige tilgængelig på klubbens hjemmeside.

  Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du har fået udleveret klubbens vedtægter og privatlivspolitik, og at du er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.

  Cookie- og privatlivspolitik