Som omtalt tidligere, har mange baner store problemer med gåsebiller og stankelbenslarver. De store skader opstår, når krager og råger søger efter larverne, og dermed river græstørven af på store områder. Vi har i år ikke haft de store problemer, men det kan hurtig vende tilbage, så vi får tidligere tiders problemer. En anden årsag er, at stæren er i stor tilbagegang i Danmark. Denne fugl spiste mange af larverne, uden at ødelægge tørven.  Mange klubber forsøger nu at tiltrække stæren, ved at opsætte rigtig mange stærekasser på banerne. Et af vores medlemmer, har foreslået, at vi prøver det samme, og baneudvalget vil gerne bakke om forslaget. Imidlertid har greenkeeperne rigeligt at gøre på banerne p.t., så vi har ikke tid til at lave kasserne. Derfor opfordrer vi medlemmer der har tid og muligheder, til på frivillig basis at fremstille kasserne.  Se tegning på hvordan stærekassen bygges – KLIK HER

Når du har bygget en stærekasse, bedes du aflevere den i sekretariatet, så sørger vi for at den kommer videre og bliver ophængt.