Udvalg og teams

Odsherrred Golfklub har mange udvalg, hvor mange frivillige medlemmer gør en ekstraordinær indsats for, at vi altid kan tilbyde de mest optimale forhold for vores medlemmer og gæster.   Alt udvalgs og bestyrelsesarbejde i Odsherred Golfklub varetages af frivillige kræfter uden nogen form for vederlag.I nedenstående finder du en kort oversigt over de mange udvalg, deres ansvarsområder og kontaktinformationer til formand/tovholder i de enkelte udvalg.

Print Friendly, PDF & Email

Baneudvalg

Udvalget har det overordnede ansvar for at Odsherred Golfklub altid har en bane af høj standard. De er politisk ansvarlige for banernes udformning, drift, maskinpark og materialgård. Udvalget arbejder tæt sammen med greenkeeperstaben.  Udvalget arrangerer mindst en årlig banevandring.

Formand Claues Helms
helms@nyka.dk
Tlf: 24452733

Næstformand Michael Alstrup Kristensen
Bitte Noldus
Finn Thuesen

Ordens og Etiketteudvalget

Uafhængigt og uvildigt organ, der behandler alle diciplinærsager m.m. hvor afgørelser påhviler golfklubben. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer må ikke deltage i udvalgets arbejde. Udvalget er at sammenligne med en domstol og dets afgørelser kan efterprøves som anført i klubbens ordensregler. Under udvalget hører også klubbens regelkomite.

Formand Klaus Adamsen
kadenta@live.dk
Tlf: 22 78 37 25

Næstformand Tage Lysgaard
Hans Oliver Højgaard

Sponsorudvalg

Skaffe sponsorindtægter til OhGk, som er med til at sikre klubbens økonomiske grundlag. Både via pengesponsorater og naturalier/gaver.
Sponsorater kan være formålsbestemte eks. turneringspræmier e.l.

Formand Lars Holm Sørensen
Lars.holm.soerensen@gmail.com
Tlf: 60 56 30 42

Kim Kaas Jørgensen

Christian Dehn

Jesper Bergstedt

Regelkomite

Udvalg under Ordens og Etikketteudvalget.
Regelkomiteen er bl.a ansvarlig for afholdelse af min 2 årlige regel arrangementer i samarbejde med klubbens begynderudvalg.

Formand Henrik Andersen
senior.henrik@gmail.com
Tlf: 29 62 51 13

Næstformand Per Bjørk

Flemming Lyng

Rekrutteringsudvalg

Rekrutteringsudvalget er ansvarligt for planlægning og gennemførelse af aktiviteter for at tiltrække nye medlemmer, begyndere såvel som erfarne golfere.

.

Formand Ingelise Badsted
Ingelisebadsted@gmail.com
Tlf: 29 91 82 48

Næstformand Jette Rude
Max Borgholt
Susse Brandt
Gert Andersen
Merete Løkkegaard
Kim Kaas Jørgensen
Preben Daa
Pia Engbirk

Begynderudvalg

Begynderudvalgets fornemste rolle er at skabe gode oplevelser for de nye golfspillere i klubben. Udvalget bør med udgangspunkt i dette fokusere på at:

  • Skabe den bedst mulige start på livet som golfspiller
  • Integrere nye medlemmer i golfklubben
  • Skabe et sjovt, lærerigt og motiverende begynder forløb
  • Være fleksibel i forhold til de behov og kvalifikationer nybegynderen besidder
  • Modtage potentielle nye medlemmer ved rekrutteringsaktiviteter

Formand Gert Andersen
gert1945@gmail.com
Tlf: 40 30 58 65

Næstformand Lone Arngren
Ann Sorgenfrei
June Stenhøj
Frank Kallehave
Jens Leth

Klubhusudvalg

Udvalget er politisk ansvarlig for klubhusets, starterhuses samt udslagsskures indretning og vedligeholdelse, forplads og parkeringsareal. Udvalget udarbejder forslag til vedligeholdelsesplan, husets tilpasning og indretning til ændrede strukturer.

Formand Kim Alkestrup
ka@alkestrup.dk
Tlf: 20 12 68 45

Næstformand Vacant
Kim Schlûter
Jette Rude

Baneservice

Udvalgets har ansvaret for at spillet genemføres i et glidende flow, at pakke fire-bolde på travle dage, sikre at greenfee er korrekt betalt samt assistere gæster ved deres besøg på banen.

Formand Knud Erik Andersen
taubsan@gmail.com
Tlf: 22 91 55 00

Turneringsudvalg

Udvalget har det overordnede ansvar for klubbens egne turneringer.

Formand Henrik Andersen
senior.henrik@gmail.com
Tlf: 29 62 51 13

Næstformand Børge Exaudi
Jeppe Jacobsen
Mariann Lund Bours
Anders Dam Bruhn
John Hansen
Karsten Mikkelsen

Receptionsservice

Udvalget har ansvar for at assistere i receptionen ved gæsters tidsbestilling og bekræftelse, udlejning af golfbiler, golfudstyr m.m.

Tovholder Birthe Jarlfeldt
birthejarlfeldt@gmail.com
Tlf: 40 89 89 13

Handicapudvalg

Ansvarlig for overholdelse af ”EGA Handicap System” samt regulering af medlemmernes handicap i henhold til DGU´s retningslinier.
Udvalget skal endvidere sikre at banen rates.

Formand Jeppe Hvidtfeldt
jeppe@hvidtfeldt.net
Tlf: 20 41 44 55

Næstformand Kell Andersen

Boldsamlerteam

Teamet tager sig af boldopsamling ved træningsarealet.

Tovholder Kjeld Kristoffersen
kjeldsauto@gmail.com
Tlf: 40 40 35 72

Sportsudvalg

Sportsudvalget er ansvarlig for afvikling af de DGU turneringer, som klubben i enkelte år skal lægge bane til, samt Danmarksturneringen.  Afvikling af Klubmesterskaberne samt Solvognspokalen hører ligeledes under udvalget.
Under sportsudvalget hører underudvalg for:

Eliteudvalg: Udvalget varetager Elitespillernes interesser mht turneringer, træning(i samarbejde med klubbens Pro), diverse sociale arrangementer samt sikrer at Odsherred Golfklub altid stiller med stærkest mulige hold. Herudover er Eliteafdelingen ansvarlig får min 1 årlig turneringen med klubbens begyndere/kaniner samt for ”Den grønne Jakke”.

Juniorudvalg: Udvalget varetager begyndere såvel som øvede juniorers interesser mht. turneringer, træning (i samarbejde med klubbens Pro) og diverse sociale arrangementer.

Formand Michael Alstrup Kristensen
mk@judan.dk
Tlf: 51 27 43 92

Regionsgolf Mikael Frendrup
mf@svs-as.dk
Tlf: 52106546

Næstformand Henrik Nuller Andersen
Mikael Frendrup
Pernille Høst
Henrik Ryttergaard
Søren Kjerrumgaard
Hans Eriksen

Rødderne

Teamet tager sig af pleje og vedligeholdelse omkring klubhus og P-plads

Tovholder Lene Bobsin
troldrosen@icloud.com
Tlf: 61 77 02 56

Aktivitetsteam

Teamet planlægger og gennemfører golfrelaterede aktiviteter i vinterhalvåret, f.eks. Yoga, Madlavning, vandreture

Tovholder pt vacant

Team Banepleje

Teamet planlægger og gennemfører baneplejeopgaver ad hoc

Tovholder Bitte Noldus
bitte.noldus@gmail.com
Tlf: 26 58 27 55

Maleteam

Teamet tager sig af maleopgaver på klubhus og øvrige bygninger samt tilbehør som sponsorskilte og skraldestativer mm.

Tovholder Flemming Christiansen
fl.corlin@mail.dk
Tlf: 40 10 25 77

Fastholdelsesudvalget

Fastholdelse er et meget bredt formuleret formål – og er i tråd med klubbens værdi om ”Et rart sted at være”. Mange eksisterende udvalg er allerede medvirkende til at løse dette.
De traditionelle udvalg som Turneringsudvalg, Begynderudvalg, Aktivitetsudvalg og Kikér spiller en står rolle, ligesom der i Rekrutteringsudvalget ”indbygges” fastholdelse i f.eks. Kvinder og Golf, Introhold og Mænd og Golf. Fastholdelsesudvalgets opgave er at samle de aktiviteter, der pt. ikke er forbundet med et udvalg, som Onsdagsdamer, Tirsdag/torsdags golfvenner, Åben Fredagsgolf o.l. Det er udvalgets opgave at sørge for kendskab til disse aktiviteter samt søsætte nye tiltag, såfremt der identificeres huller i viften af tilbud til både begyndere og erfarne golfere. Er det relevant, så skal der formidles ide og kontakt til de allerede eksisterende udvalg.

Formand Max Borgholt
maxborgholt@hotmail.com
Tlf: 30102262

Susse Brandt
Helle Alstrup Kristensen
June Stenhøj
Tim Sonberg
Kim Jørgensen
Jette Rude

Superbedster

Teamet tager sig af skole/førskolebesøg i klubben

Tovholder Rudi Brustis Landsdorf
rbl@landsdorf.dk
Tlf: 40 64 72 90